Kungörelse regionfullmäktige 2021-02-17

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum och tid för sammanträde
2021-02-17 09:00
Plats för sammanträde
Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala

Sammanträdet är ajournerat