Sammanträdesprotokoll från regionfullmäktige 2020-06-24

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum för sammanträde
2020-06-24
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-25
Datum då anslaget tas ned
2020-06-16
Paragrafer
60-65
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns även tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.