Sammanträdesprotokoll från regionfullmäktige 2022-04-27

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum för sammanträde
2022-04-27
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-10
Datum då anslaget tas ned
2022-06-01
Paragrafer
26-53
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.