Sammanträdesprotokoll från regionfullmäktige 2022-06-14 - 2022-06-15

Politiskt organ
Regionfullmäktige
Datum för sammanträde
2022-06-14
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-22
Datum då anslaget tas ned
2022-07-14
Paragrafer
54-85
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.