Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen 2021-05-25

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2021-05-25
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-02
Datum då anslaget tas ned
2021-06-24
Paragrafer
94-131
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.