Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens arbetsutskott 2020-06-22

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2020-06-22
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-25
Datum då anslaget tas ned
2020-07-16
Paragrafer
41-43

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.