Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2020-09-01
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-11
Datum då anslaget tas ned
2020-10-02
Paragrafer
54-56

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.