Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2020-11-10
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-18
Datum då anslaget tas ned
2020-12-09
Paragrafer
75-83

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Protokoll med bilagor:
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala