Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens arbetsutskott 2021-06-22

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2021-06-22
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-24
Datum då anslaget tas ned
2021-06-16
Paragrafer
53-55

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.