Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens arbetsutskott 2021-07-01

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2021-07-01
Datum då anslaget sätts upp
2021-07-02
Datum då anslaget tas ned
2021-07-26
Paragrafer
56-59

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.