Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens arbetsutskott 2023-11-14

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2023-11-14
Datum då anslaget sätts upp
2023-11-20
Datum då anslaget tas ned
2023-12-11
Paragrafer
92-96

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.