Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens sammanträde 2022-04-26

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2022-04-26
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-11
Datum då anslaget tas ned
2022-06-02
Paragrafer
80-95
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan