Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens sammanträde 2023-03-01

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2023-03-01
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-08
Datum då anslaget tas ned
2023-03-30
Paragrafer
26-41
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.