Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens sammanträde 2024-01-30

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2024-01-30
Datum då anslaget sätts upp
2024-02-02
Datum då anslaget tas ned
2024-02-27
Paragrafer
1-20
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.