Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens sammanträde 2024-04-23

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2024-04-23
Datum då anslaget sätts upp
2024-05-02
Datum då anslaget tas ned
2024-05-24
Paragrafer
69-90
Protokoll med bilagor

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.