Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsens sammanträde 2024-06-04

Politiskt organ
Regionstyrelsen
Datum för sammanträde
2024-06-04
Datum då anslaget sätts upp
2024-06-07
Datum då anslaget tas ned
2024-07-02
Paragrafer
54-60

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.