Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, förbundsstyrelsen 2020-09-18

Politiskt organ
Samordningsförbundet Uppsala län Förbundsstyrelsen
Datum för sammanträde
2020-09-18
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-02
Datum då anslaget tas ned
2020-10-23
Paragrafer
22-37
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.