Samordningsförbundets styrelseprotokoll torsdagen den 2 juni 2022

Datum för sammanträde
2022-06-02
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-17
Datum då anslaget tas ned
2022-07-08
Paragrafer
13-24
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.