Samordningsförbundets styrelseprotokoll torsdagen den 20 oktober 2022

Politiskt organ
Protokoll
Datum för sammanträde
2022-10-20
Datum då anslaget sätts upp
2022-11-04
Datum då anslaget tas ned
2022-11-28
Paragrafer
41–51
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.