Sammanträdesprotokoll från Sjukhusstyrelsen 2020-09-22

Datum för sammanträde
2020-09-22
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-29
Datum då anslaget tas ned
2020-10-08
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Protokoll med bilagor:
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala