Sammanträdesprotokoll från sjukhusstyrelsen 2020-06-15

Politiskt organ
Sjukhusstyrelsen
Datum för sammanträde
2020-06-15
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-25
Datum då anslaget tas ned
2020-07-17
Paragrafer
70-82
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.