Sammanträdesprotokoll från sjukhusstyrelsen 2021-09-23

Politiskt organ
Sjukhusstyrelsen
Datum för sammanträde
2021-09-23
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-07
Datum då anslaget tas ned
2021-10-28
Paragrafer
100-113
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.