Sammanträdesprotokoll från sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2022-11-14

Politiskt organ
Sjukhusstyrelsen
Datum för sammanträde
2022-11-14
Datum då anslaget sätts upp
2022-11-17
Datum då anslaget tas ned
2022-12-08
Paragrafer
54-59

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.