Sjukhusstyrelsens arbetsutskott 2020-09-07

Datum för sammanträde
2020-09-07
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-08
Datum då anslaget tas ned
2020-09-30
Paragrafer
37-43

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.