Sammanträdesprotokoll från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2020-11-17

Politiskt organ
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Datum för sammanträde
2020-11-17
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-20
Datum då anslaget tas ned
2020-12-11
Paragrafer
75-83
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.