Sammanträdesprotokoll från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2021-06-21

Datum för sammanträde
2021-06-21
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-23
Datum då anslaget tas ned
2021-07-14
Paragrafer
58-69
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan