Sammanträdesprotokoll från trafik- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-11-09

Datum för sammanträde
2021-11-09
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-12
Datum då anslaget tas ned
2021-12-03
Paragrafer
45-48

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

  • Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.