Sammanträdesprotokoll från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2022-06-20

Datum för sammanträde
2022-06-20
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-22
Datum då anslaget tas ned
2022-07-13
Paragrafer
61-71
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.