Sammanträdesprotokoll från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2022-11-21

Politiskt organ
Protokoll
Datum för sammanträde
2022-11-21
Datum då anslaget sätts upp
2022-11-23
Datum då anslaget tas ned
2022-12-14

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.