Sammanträdesprotokoll från Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-10-05

Politiskt organ
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Datum för sammanträde
2020-10-05
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-06
Datum då anslaget tas ned
2020-10-27
Paragrafer
50-56

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Protokoll med bilagor:
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala