Sammanträdesprotokoll från trafik och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-06-18

Politiskt organ
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Datum för sammanträde
2020-06-18
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-18
Datum då anslaget tas ned
2020-07-10
Paragrafer
37-39

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.