Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-09-07

Politiskt organ
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Datum för sammanträde
2020-09-09
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-16
Datum då anslaget tas ned
2020-10-08
Paragrafer
43-49

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Protokoll med bilagor:

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.