Sammanträdesprotokoll från Vårdstyrelsen 2020-11-23

Politiskt organ
Vårdstyrelsen
Datum för sammanträde
2020-11-23
Datum då anslaget sätts upp
2020-12-01
Datum då anslaget tas ned
2020-12-22
Paragrafer
107-126
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.