Sammanträdesprotokoll från vårdstyrelsen 2020-12-15

Politiskt organ
Vårdstyrelsen
Datum för sammanträde
2020-12-15
Datum då anslaget sätts upp
2020-12-28
Datum då anslaget tas ned
2021-01-19
Paragrafer
126-147
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.