Sammanträdesprotokoll från vårdstyrelsen 2022-04-25

Politiskt organ
Vårdstyrelsen
Datum för sammanträde
2022-04-25
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-29
Datum då anslaget tas ned
2022-05-23
Paragrafer
34-49
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.