Sammanträdesprotokoll från vårdstyrelsen 2024-05-31

Politiskt organ
Vårdstyrelsen
Datum för sammanträde
2024-05-31
Datum då anslaget sätts upp
2024-06-04
Datum då anslaget tas ned
2024-06-26
Paragrafer
68-71
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.