Sammanträdesprotokoll från vårdstyrelsens arbetsutskott 2020-11-09

Politiskt organ
Vårdstyrelsen
Datum för sammanträde
2020-11-09
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-18
Datum då anslaget tas ned
2020-12-10
Paragrafer
35-39

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Protokoll med bilagor:
Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala