Sammanträdesprotokoll från vårdstyrelsens arbetsutskott 2021-07-02

Politiskt organ
Vårdstyrelsen
Datum för sammanträde
2021-07-02
Datum då anslaget sätts upp
2021-07-02
Datum då anslaget tas ned
2021-07-23
Paragrafer
27-29

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.