Sammanträdesprotokoll från vårdstyrelsens arbetsutskott 21-02-01

Politiskt organ
Vårdstyrelsen
Datum för sammanträde
2021-02-01
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-09
Datum då anslaget tas ned
2021-03-03
Paragrafer
1-4

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.