Varuförsörjningsnämnden 20-06-12

Politiskt organ
Varuförsörjningsnämnden
Datum för sammanträde
2020-06-12
Datum då anslaget sätts upp
2020-07-21
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns även tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.