Sammanträdesprotokoll från Varuförsörjningsnämnden 2020-04-23

Politiskt organ
Varuförsörjningsnämnden
Datum för sammanträde
2020-04-23
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-15
Datum då anslaget tas ned
2020-07-07
Paragrafer
52-69
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns även tillgängliga på Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala.