Sammanträdesprotokoll från varuförsörjningsnämnden 2020-10-26

Politiskt organ
Varuförsörjningsnämnden
Datum för sammanträde
2020-10-26
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-11
Datum då anslaget tas ned
2020-12-02
Paragrafer
119-135
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.