Sammanträdesprotokoll från varuförsörjningsnämnden 2021-03-26

Politiskt organ
Varuförsörjningsnämnden
Datum för sammanträde
2021-03-26
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-23
Datum då anslaget tas ned
2021-05-14
Paragrafer
21-25
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan