Sammanträdesprotokoll från varuförsörjningsnämndens sammanträde 2022-06-07

Politiskt organ
Varuförsörjningsnämnden
Datum för sammanträde
2022-06-07
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-15
Datum då anslaget tas ned
2022-07-06
Paragrafer
24-37
Protokoll med bilagor

Dokumenten finns tillgängliga på Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.