Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 12 juni 2019

2019-06-12

Ny cyklotron på Akademiska sjukhuset 

Fastighets- och servicenämnden beslutade idag att godkänna byggnationen av nya lokaler för produktion av radiofarmaka och radiokemiforskning, vid PET- centrum, hus B16 på Akademiska sjukhuset. Placeringen av den nya anläggningen kommer att vara i en nyuppförd byggnad i direkt anslutning till det befintliga PET-centrumet.

PET-kameror används inom vården för att spåra cancer. Tekniken är beroende av så kallade spårämnen som märks med radioaktiva isotoper. Dessa spårämnen tillverkas i en cyklotron.

Den nya byggnaden kommer att ersätta den 25 år gamla anläggningen där behovet av service och underhåll ökar, samtidigt som det inte finns nyproducerade reservdelar att tillgå.

Investeringskostnaden för projektet får uppgå till cirka 87,7 miljoner kronor.

Beslutet gäller under förutsättningen att regionfullmäktige beviljar en ökad investeringsutgift för projektet.

Kontakt