Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 2 maj 2019

2019-05-02

Sjukhusstyrelsens månadsrapport för mars

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset visar ett underskott på 375 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för mars, som redovisades för sjukhusstyrelsen. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad. Sjukhuset fortsätter sitt arbete med att identifiera nya åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. Lasarettet i Enköping lämnade en prognos i enlighet med budget.

På Akademiska sjukhuset fick 77 procent av patienterna vänta mindre än 90 dagar på sitt första besök, vilket är en försämring jämfört med samma period förra året. Vid Lasarettet i Enköping låg tillgängligheten till besök på 97 procent. På grund av systembyte finns inte tillförlitliga tillgänglighetssiffror för operation.

Sjukhusstyrelsen konstaterade att många av problemen vid Akademiska sjukhuset beror på kapacitetsbrist. Sjukhusstyrelsen gav sjukhusdirektören i uppdrag att göra en analys över kapacitetsbristen per verksamhetsområde och per yrkeskategori för att visa var det finns brister, samt göra en jämförelse med tidigare år. Återrapportering av analysen ska ske på sjukhusstyrelsens sammanträde i början av hösten 2019.

Kontakt