Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 november 2019

2019-11-25

Ytterligare försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Akademiska sjukhusets ekonomiska årsprognos har försämrats ytterligare. Det framgår av den senaste månadsrapporten, som föredrogs vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Efter oktober månad beräknas Akademiska sjukhuset göra ett underskott på minus 527 miljoner kronor under 2019. Den tidigare prognosen låg på minus 477 miljoner kronor.

Försämringen beror på att riks- och regionintäkterna är betydligt lägre än budgeterat.

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet, som bland annat inkluderar köpt specialistvård från andra län, är oförändrad på minus 43 miljoner kronor.

Lasarettet i Enköping lämnar en prognos på minus 4,5 miljoner kronor, vilket hänger samman med kostnader förknippade med materialförsörjningsproblemen samt starten av en ny ortopedisk rehabiliteringsavdelning.

Radiologiska tjänster upphandlas

Akademiska sjukhuset ska genomföra en upphandling av datortomografi, magnetröntgen och konventionell röntgen. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Syftet med upphandlingen är att säkerställa kapacitet som ett komplement till den egna kapaciteten vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, där de nuvarande avtalen kommer att löpa ut. Den totala kostnaden maximeras till 10,5 miljoner kronor per år.

Kontakt