Uppsnabbat trafik och samhällsutvecklingsnämnden 28 januari 2019

2019-01-28

Budget på drygt två miljarder kronor

I december 2018 beslutade regionfullmäktige att anslaget för trafik och samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning Trafik och samhälle för år 2019 uppgår till 1 091, 3 miljoner kronor. Biljettintäkter och övriga intäkter beräknas uppgå till 1 045 miljoner kronor, vilket ger en total budget på 2 137 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader består i huvudsak av ersättning till de trafikföretag som kör den buss- och tågtrafik som nämnden beställer. Totalt beräknas trafikkostnaderna öka med 71 miljoner kronor och det baseras dels på avtalade index, dels på viss utökning i stadsbusstrafiken i Uppsala.

Totalt beräknas budgeten för Trafik och samhälle resultera i ett nollresultat för år 2019.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fastställde nu denna budget.

Ledamöter i arbetsutskottet utsedda

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte vilka ledamöter som ska sitta i nämndens arbetsutskott. Johan Örjes (C) blir ordförande, Jenny Lundström (MP) 1:e vice ordförande och Susanne Eriksson (S) 2:e vice ordförande. Därutöver är Gustaf Hoffstedt (M) och Bengt-Olov Eriksson (S) ledamöter i arbetsutskottet.

(SD) önskade bli adjungerade, ett förslag som röstades ned. (SD) reserverade sig emot beslutet.

Kontakt