Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 1 februari 2019

Budgetar för vårdstyrelsens förvaltningar fastställda

Vårdstyrelsen fastställde budgetarna för Folktandvården och Nära vård och hälsa för 2019.

Vårdstyrelsen gjorde även en justering i vårdstyrelsens verksamhetsuppdrag för 2019-2021, där man tog bort uppdraget att hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i större utsträckning ska nyttja vårdgarantienhetens tjänster, i enlighet med ett fullmäktigebeslut.

Vårdstyrelsens arbetsutskott utsett

Vårdstyrelsen valde ledamöter till arbetsutskottet för mandatperioden 2019-2022. I utskottet ingår: Malena Ranch (MP), ordförande, Miriam Eriksson (C), 1:e vice ordförande, Marcus Wennerström (S), 2:e vice ordförande, Anna-Karin Vaz Contreiraz (KD) samt Birgitta Mogård (V).

(SD) yrkade på att en ledamot skulle bytas ut mot en företrädare för (SD). Detta avslogs.

Kontakt