Handlingsplan för införande av eldrift inom kollektivtrafiken i Uppsala län

Ett av uppdragen i Regionplan och budget 2020 var att ta fram en handlingsplan för elektrifieringen av stadsbusstrafiken, med ambition att 2021 trafiksätta 12 elbussar och att på sikt uppnå en helt elektrifierad stadstrafik i Uppsala. Handlingsplanen godkändes av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden på dagens möte.

Aktiviteterna i handlingsplanen bedöms ha positiva konsekvenser för hälsa och miljö i termer av potentiellt lägre utsläpp av lokala emissioner som en elektrifierad bussflotta innebär. Samtliga aktiviteter som listas i dokumentet Handlingsplan för införande av eldrift inom kollektivtrafiken i Uppsala län medför kostnader för Region Uppsala. Att trafiksätta 12 elbussar belastar trafikkostnaderna för stadsbusstrafiken och höjd för detta har tagits i budget hos Trafik och samhälle.